TYdzień Przedsiębiorczości

Our consultation is always in sync with your strategy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt, którego celem jest promowanie przedsiębiorczych postaw.

,,TyDZIEŃ Przedsiębiorczości” jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany myśli, poglądów i doświadczeń naukowych, ale także do wspólnej zabawy i integracji. Dzięki wydarzeniu można lepiej zrozumieć otaczającą nas sytuację gospodarczą oraz dowiedzieć się, jak radzić sobie w warunkach niepewności.

W piątek, 2 grudnia na Wydziale Zarządzania odbył się TyDZIEŃ Przedsiębiorczości, który został zorganizowany przez nasze Koło.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu dr inż. Tomasza Żmindy, na temat gospodarki w warunkach kryzysu energetycznego.

W dalszej części spotkania, członkowie KNZF ,,PROFIT” przedstawili prezentacje poruszające tematykę inflacji oraz dofinansowań unijnych.