W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego V Konferencji Naukowej „Wartość w Biznesie” organizowanej przez Fundację Europejskie Forum Nauki i Biznesu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie PFR Portal PPK, a także Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, mamy zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa w Lublinie w dniach 19-20 września 2023 roku.

Podążając za wybitnymi osiągnięciami poprzednich dorocznych spotkań, dołożymy wszelkich starań, aby zaoferować doskonałą okazję do dzielenia się doświadczeniami, wymiany pomysłów naukowych i wspierania interakcji między wszystkimi naukowcami, wykładowcami, studentami i działaczami gospodarczymi.

Temat tegorocznej edycji brzmi „Wartość w biznesie. Wyzwania zarządzania i finansów w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej”.

Wzorem lat ubiegłych, tegoroczna edycja będzie obejmowała bardzo szeroką  tematykę dotyczącą wartości w biznesie w aspekcie finansowym, zarządczym i społecznym uwzględniającym wyzwania, jakie pojawiają się w organizacjach w związku z nową rzeczywistością społeczno-gospodarczą, w której funkcjonują. Szczególnie ważnym zagadnieniem będzie kreowanie wartości oraz zarządzanie efektywnością i ryzykiem przedsiębiorstw w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno – gospodarczego wynikającego m.in. ze skutków pandemii Covid-19, wysokiej inflacji, czy sytuacji zaopatrzenia w energię.

Liczymy, że wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i omówienia wyników badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych zarówno z teoretykami, jak i praktykami biznesowymi. W tym celu stwarzamy Państwu możliwość opublikowania swoich osiągnięć w formie artykułów czy monografii. W tym celu zapraszamy do zapoznania się z materiałem w zakładce Artykuły.

Konferencja odbędzie się w Lublinie, atrakcyjnym turystycznie mieście z niepowtarzalną, klimatyczną Starówką.  Miejscem konferencji będzie nowoczesne i przestronne Lubelskie Centrum Konferencyjne, zapewniające profesjonalną obsługę, zarówno stacjonarną, jak i hybrydową.

Komitet naukowy i organizacyjny ma nadzieję powitać Państwa osobiście. Zaplanuj swój harmonogram, tak aby jak najlepiej wykorzystać pobyt w Lublinie. Buduj swoje umiejętności dzięki sesjom naukowym i edukacyjnym, prezentacjom ustnym, osobistym możliwością nawiązywania kontaktów i wielu innym.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem w Lublinie!