W ramach Kongresu Nauki i Biznesu odbywają się wydarzenia, Europejskie Forum Nauki i Biznesu oraz V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartość w Biznesie organizowane przez Europejskie Forum Nauki i Biznesu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, PFR Portal PPK oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Kongres odbędzie się w dniach 19-20 września 2023 roku w nowoczesnym i przestronnym miejscu, jakim jest Lubelskie Centrum Konferencyjne w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz online). Równolegle do forum odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wartość w Biznesie – Wyzwania zarządzania i finansów w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej”.

Obydwa wydarzenia będą stanowiły doskonałą platformę transferu wiedzy oraz informacji pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, zarówno dużych korporacji jak i mniejszych przedsiębiorców, a także pracownikami naukowymi z polskich i zagranicznych uczelni.