Europejskie Forum Nauki
i Biznesu ściśle współpracuje z lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności PTE w Lublinie zapraszamy na stronę:

http://pte-lublin.prv.pl/