Europejskie Forum Nauki
i Biznesu jest inicjatywą spełniającą szerokie działania społeczne.

Organizujemy Konferencję Naukową “Wartość w Biznesie” oraz wiele wydarzeń skierowanych do studentów. Między innymi “Piknik Młodych Ekonomistów”, “Kobiety w Biznesie” oraz “TYdzień Przedsiębiorczości”.

Promujemy wiedzę ekonomiczną, finansową
i zarządczą oraz z zakresu przedsiębiorczości.

Podnosimy wiedzę na temat ekonomii społecznej i rynku pracy

jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy.

Wspieramy zrównoważony rozwój gospodarczy

Polski oraz Polskich przedsiębiorstw.

Wspieramy ekspansję międzynarodową

Polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Nasze ostatnie projekty:

Wartość w Biznesie

Konferencja

TYdzień Przedsiębiorczości

Konferencja

Współpracujemy z: