info-4

Europejskie Forum Nauki
i Biznesu jest inicjatywą spełniającą szerokie działania społeczne.

Organizujemy Konferencję Naukową “Wartość w Biznesie” oraz wiele wydarzeń skierowanych do studentów. Między innymi “Piknik Młodych Ekonomistów”, “Kobiety w Biznesie” oraz “TYdzień Przedsiębiorczości”.

Promujemy wiedzę ekonomiczną, finansową i zarządczą oraz
z zakresu przedsiębiorczości. Wspieramy zrównoważony rozwój gospodarczy Polski oraz Polskich przedsiębiorstw.

Wspieramy ekspansję międzynarodową Polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Inkubujemy i rozwijamy przedsiębiorczość społeczną.

Podejmujemy i umacniamy inicjatywy społeczne, gospodarcze
i kulturalne z zakresu ekonomii. Podnosimy wiedzę na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania
i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy.

Podejmujemy działania zmierzające do budowania i wzmacniania systemów transferu wiedzy z teorii ekonomii do praktyki biznesowej.

Promujemy i wzmacniamy przedsiębiorczość oraz szerzymy najlepsze praktyki z zakresu przedsiębiorczości, i. Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ekonomii – służącej rozwojowi społecznemu.

Aktywizujemy społecznie, zawodowo, gospodarczo i kulturalnie w dziedzinie ekonomii, finansów i rachunkowości oraz przedsiębiorczości.

Upowszechniamy wiedzę oraz praktyczne stosowanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorczości oraz życiu społecznym. Wspieramy rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocję i organizację wolontariatu.

info-9